Family Sports Club

Telefon: 954 50 982
E-post: Resepsjon.nord@staminagroup.no

Stamina er et skandinavisk helse- og livsstilskonsern med omfattende virksomhet i Norge og Sverige

Vi er en innovativ folkehelseaktør med bred fagkompetanse og en integrert leverandørkjede innen bedriftshelse og trening, forebygging og behandling.

I Norge består virksomheten av 40 bedriftshelsekontorer og 53 treningssentre, samt spesialistsenteret  NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk institutt) i Oslo. 

Vi bidrar til:

  • Verdiskaping i form av økt produktivitet og styrket økonomi for bedrifter.
  • Reduserte helsekøer og sparte midler for samfunnet.
  • Bedre helse og økt livskvalitet for folk flest.

Vår misjon er å bidra til  at flere er friske. Og at flere skal være friske ved hjelp av oss.