Eurosko

Telefon: 75 50 88 88
E-post: 106401@eurosko.no

Eurosko er Skandinavias største skokjede. Som kunde vil du oppleve at butikken ikke nødvendigvis er helt lik, - det tror vi gjør det til at det er spennende å besøke en Eurosko butikk.

Lokal tilknytning og familieselskap gjennom flere generasjoner.

Eurosko Gruppen er en medlemseid skokjede – noe som vil si at alle butikkene er eid av de lokale kjøpmenn og -kvinnene rundt om i landet. Antall butikker hver eier driver er varierende, men felles for alle er at de har spennende historier som strekker seg langt tilbake i tid.

Butikkene har gjerne en lokal tilknytning og flere er familieselskap som har gått i flere generasjoner. Her får du et utdrag av historiene til noen av våre eiere. 

www.eurosko.no