Parkering på City Nord

 • Inn- og utkjøring fra parkeringsplassen registreres automatisk.
 • Det er ingen parkeringsbillett. Bilskiltet ditt blir registrert når du kjører inn og ut av City Nord.
 • De 3 første timene er gratis.Betalingsalternativer

 • Automatisk trekk: Registrer deg på min.onepark.no. Parkering belastes automatisk ditt kredittkort ved utkjøring.
 • Faktura: Hvis du ikke betaler ved avreise vil du få faktura i posten for tiden du har parkert + fakturagebyr.
 • Betal ved avreise: Tast inn bilens reg.nr. på automat ved infoen i 1. etg. og betal for parkering.Takster

 • 0-3 timer: GRATIS
 • 4. time kr 40
 • 5. time kr 60
 • 6. time kr 75
 • Deretter pr time kr 100
 • Maks pris pr døgn kr 500
 • Fri parkering utenom senterets åpningstider

 

Registrering

Betale