City Nord er Nord-Norges største kjøpesenter

City Nord er Nord-Norges største kjøpesenter med sine 105 virksomheter fordelt på over 65.000 kvm. I tillegg har vi et 18.000 kvm parkeringshus med over 800 parkeringsplasser. Coop Nordland eier City Nord alene, og ca 10% av butikkene i senteret er Coop Nordlands butikker.

Kjøpesenteret har et rikholdig utvalg av butikker og spisesteder – en oversikt over disse finner du  her.

HISTORIKK. Første skritt på veien mot dagens City Nord var etableringen av Domus Interiør som åpnet 12.november 1981, med en samlet salgsflate på 5700 kvm.

14. oktober 1987 åpnet også Domus Mat, og Bygg og Bo ble flyttet til sydfløyen av NKL’s lager, med 2200 kvm salgsflate.

1.september 1994 ble City Nord åpnet etter en større utbygging, og Bodø fikk dermed et kjøpesenter på 17 000 kvm. I den forbindelse fikk man overta 4 500 kvm. fra NKL, og i tillegg ble det bygd en passasje i andre etasje, fra Domus til Bygg og Bo, mens man beholdt parkeringsplassene under.

I 1998 utvidet man senteret nok en gang. Nå ble det lagt et dekke over Bygg og Bo, og samlet salgsflate ble da ca 23 000 kvm. 10. november 2011 åpnet City Nord etter nok en stor utvidelse, og dermed er salgsflaten nå 40 000 kvm.